Chỉ chốt đơn hàng qua fanpage https://www.facebook.com/bonmobile0986942537

Thủ thuật Android

(no root)Xóa rác hệ thống sony (nhà mạng docomo)

Cách xóa app rác docomo và app rác sony để làm máy mượt và đỡ tốn pin hơn App Link2SD:https://play.google.com/store/apps/de... Link Adb:https://dl.google.com/android/reposit... Link txt:https://drive.google.com/file/d/1K9nz... Link...