(no root)Xóa rác hệ thống sony (nhà mạng docomo)

Cách xóa app rác docomo và app rác sony để làm máy mượt và đỡ tốn pin hơn App Link2SD:https://play.google.com/store/apps/de... Link Adb:https://dl.google.com/android/reposit... Link txt:https://drive.google.com/file/d/1K9nz... Link drive sony:http://developer.sonymobile.com/downl...

https://www.youtube.com/watch?v=rojQlhceCfo&t=2s